Przeskocz do treści

Autyzm a komisja lekarska ZUS – jak się do niej przygotować?

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Jest ono niezbędne do uzyskania stosownych ulg czy wsparcia finansowego. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym lub Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Następnie otrzymuje się listowne powiadomienie o terminie spotkania z komisją lekarską ZUS. Jak się do niej przygotować? Jakie badania na autyzm warto wykonać? Jak się zachować? Podpowiadamy!

Zobacz więcej:

  1. Autyzm a komisja lekarska – co warto o niej wiedzieć?
  2. Jak wygląda komisja lekarska ZUS?
  3. Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?
  4. Komisja lekarska ZUS – jak się zachować?
  5. Komisja lekarska ZUS – odwołania

Autyzm a komisja lekarska – co warto o niej wiedzieć?

Jeśli rodzice dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu chcą korzystać z ulg i wsparcia finansowego, to dziecko musi mieć przyznane orzeczenie o niepełnosprawności. Po jego uzyskaniu rodzicom będzie przysługiwać:komisja lekarska zus jak się przygotować

  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Skorzystanie z dofinansowań PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, zakupów leków i sprzętów rehabilitacyjnych

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, należy zebrać potrzebne dokumenty i złożyć wniosek. Do 30 dni od złożenia wniosku rodzice dziecka autystycznego otrzymają listowne powiadomienie o terminie spotkania z komisją lekarską ZUS. Jeśli termin nie odpowiada rodzicowi dziecka, to komisja może wyznaczyć nowy termin spotkania, pozostawić sprawę bez rozpoznania lub orzekać zaocznie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest orzekanie w miejscu pobytu dziecka z autyzmem.

Jak wygląda komisja lekarska ZUS?

Wielu rodziców dzieci autystycznych zastanawia się, jak wygląda komisja lekarska ZUS. Otóż w składzie komisji znajduje się lekarz znający się na zaburzeniach ze spektrum autyzmu (najczęściej jest to psychiatra albo neurolog) oraz psycholog, pedagog lub opiekun socjalny. Spotkanie z komisją to rozmowa. Jeśli komisja przyzna orzeczenie, to oczekuje się na nie od miesiąca do dwóch.

Komisja lekarska ZUS – jak się przygotować?

Zanim zostanie wyznaczony termin spotkania z komisją lekarską ZUS, rodzic autystyka musi zebrać wszystkie potrzebne dokumenty. Niezbędna jest kopia dokumentacji medycznej oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Czasem potrzebne mogą być także inne dokumenty. W sytuacji, gdy brakuje pewnych dokumentów, rodzic otrzymuje prośbę o ich uzupełnienie. Dopiero, gdy komisja otrzyma wszystkie potrzebne dokumenty, wyznaczany jest termin spotkania.komisja lekarska

Na spotkanie z komisją lekarską ZUS rodzic musi zabrać oryginał dokumentacji medycznej autystyka, zdjęcie rentgenowskie, wynik badania tomograficznego oraz innych potrzebnych badań, a w tym testów genetycznych. Na spotkaniu komisja przejrzy wszystkie przedłożone dokumenty oraz zada rodzicowi kilka pytań.

Przed spotkaniem warto wykonać  badania genetyczne dziecka autystycznego, ponieważ nieprawidłowości w genach mogą przyczyniać się do powstawania zaburzeń autystycznych. Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu mogą dawać także inne choroby genetyczne np. wrodzone choroby metaboliczne. Jeśli zostaną one zdiagnozowane, to szanse na otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności są większe. Warto więc wykonać kompleksowe badanie genetyczne np. nowoczesne badanie WES.

Badanie WES jest to najszersze badanie genetyczne, jakie jest dostępne na rynku. Sprawdzane są w nim jednocześnie 23 tysiące genów, w tym setki, które mogą być związane z objawami autyzmu u dziecka.

Komisja lekarska ZUS – jak się zachować?

Zadaniem komisji lekarskiej ZUS jest ocena stanu zdrowia dziecka z objawami autyzmu oraz jego samodzielność w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Oceniają oni także jego stan poznawczy, psychiczny oraz możliwości rehabilitacji. Rodzic lub opiekun dziecka musi przeprowadzić także rozmowę na temat stanu autystyka z psychologiem. Spotkanie odbywa się w bardzo spokojnej atmosferze. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i takie spotkania mogą się od siebie różnić.

Jak rodzic powinien się zachować na spotkaniu z komisją lekarską ZUS? Otóż powinien on starać się nie denerwować i odpowiadać komisji na pytania spokojne. Na każde z nich trzeba odpowiedzieć zgodnie z prawdą – nie można zatajać faktów ani kłamać. Komisja zadawać będzie także pytania o bardzo codzienne sprawy np. czy dziecko radzi sobie z ubraniem się, kąpielą czy zjedzeniem posiłku. Warto dokładnie opowiedzieć komisji o potrzebach dziecka i opiece nad nim.

Komisja lekarska ZUS – odwołania

Po spotkaniu komisja lekarska ZUS w ciągu dwóch tygodni podejmuje decyzję o przyznaniu orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieckaautyzm komisja lekarska autystycznego. Rodzicowi przysługuje odwołanie się od decyzji komisji, jeśli nie jest ona zadowalająca.

Od decyzji komisji można odwołać się, jeśli orzeczenie zostało przyznane na zbyt krótki czas. Odwołanie przysługuje również, jeśli w punkcie 7 i 8 orzeczenia napisano, że nie wymaga stałej opieki. Taka adnotacja oznacza, że dziecku autystycznemu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Na odwołanie się od decyzji komisji lekarskiej ZUS rodzic ma 14 dni. Odwołanie składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie weryfikowane jest w ciągu 7 dni. Po pozytywnej weryfikacji przekazywane jest do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie odwołanie jest rozpatrywane.

Zobacz też:

Mikromacierze badanie

Badania przesiewowe noworodków powtórne

Badania genetyczne FRAX

Więcej informacji

Masz pytania odnośnie badań dla dziecka z autyzmem?

Napisz do nas na info@zdrowokolorowo.pl.

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *