Przeskocz do treści

Badania na autyzm – informacje

Badania na autyzm - w jakim wieku diagnozuje się autyzmAutyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka. Jako zaburzenie o charakterze neurorozwojowym wiąże się go z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Objawy autyzmu mogą być bardzo różne, wszystkie jednak charakteryzują trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, komunikacji, wyobraźni oraz pewnego rodzaju sztywność zachowań. Problemy te mogą mieć różny stopień intensywności, niektóre osoby zostają wyłączone praktycznie z życia społecznego inne mogą prowadzić w miarę normalne życie.

Badania na autyzm – w jakim wieku diagnozuje się autyzm?
Kiedy zdecydować się na wykonanie badania na autyzm u dziecka?
Z kim skonsultować wynik badania na autyzm?
Badania na autyzm a wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Badania na autyzm – w jakim wieku diagnozuje się autyzm?

Objawy autyzmu pojawiają się zwykle u dziecka do trzeciego roku życia, chociaż w niektórych przypadkach można zauważyć je i zdiagnozować przed pierwszym rokiem życia dziecka. Jednym z narzędzi diagnozy nowoczesnej medycyny jest badanie WES. Test WES to badanie genetyczne na autyzm. Dostarcza odpowiedzi na wiele pytań w obszarze zmian genetycznych, które mogą prowadzić do rozwoju choroby genetycznej u dziecka. Pomagają odkryć przyczynę zaburzeń zarówno u dziecka jak i u osoby dorosłej.

Kiedy zdecydować się na wykonanie badania na autyzm u dziecka?

Badania na autyzmbadanie WES wykonuje się u pacjentów, u których widoczne są zróżnicowane i trudne do oceny objawy charakteryzujące się m.in. permanentną sennością, drgawkami u dziecka, zbyt niskim przyrostem ciała, atakami padaczki, obecnością spektrum autyzmu. Test WES umożliwia diagnozowanie autyzmu, padaczki u dzieci, innych zaburzeń, a realizuje to analizując wszystkie geny. Dzięki temu proces diagnostyczny staje się krótszy, efektywniejszy i pomaga szybciej podjąć terapię.

Z kim skonsultować wynik badania na autyzm?

Opiekę nad dzieckiem diagnozowanym w kierunku autyzmu prowadzi Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym. W szczególnych przypadkach lekarz kieruje dziecko do interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego, w którym pracują m.in psycholog, logopeda, neurolog, oligofrenopedagog.

Badania na autyzm a wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem to szeroki program bezpłatnych działań o charakterze kompleksowym, interdyscyplinarnym i intensywnym w procesie przebiegu terapii. Celem programu jest stymulowanie u dziecka funkcji komunikacyjnych oraz psychomotorycznych.