Przeskocz do treści

Nowoczesne metody leczenia autyzmu – kluczową rolę odgrywa leczenie farmakologiczne i dietetyczne

Nowoczesne metody leczenia autyzmu mają postać indywidualnie dobieranej terapii. Celem jest poprawa funkcjonowania dziecka na wielu różnych płaszczyznach. Najnowsze metody leczenie autyzmu opierają się przede wszystkim o leczenie farmakologiczne oraz dietetyczne. By można było dobrać odpowiednią metodę, konieczna jest wcześniejsza diagnostyka. Zanim zostanie podjęte leczenie, warto się upewnić, czy objawy autystyczne nie wynikają z choroby genetycznej.

Nowoczesne metody leczenia autyzmu – spis treści:

 1. Nowoczesne metody leczenia autyzmu – dostępne terapie dla dzieci z objawami autystycznymi
 2. Nowoczesne metody leczenia autyzmu – nie wszystkie najnowsze metody leczenia autyzmu są bezpieczne!
 3. Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie farmakologiczne
 4. Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie dietetyczne
 5. Nowoczesne metody leczenia autyzmu opierają się o wyniki badań genetycznych

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – dostępne terapie dla dzieci z objawami autystycznymi

Nowoczesne metody leczenia autyzmu dobiera się indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego stanu zdrowia oraz objawów. Za autyzm mogą odpowiadać różnorodne czynniki, np. uszkodzenia okołoporodowe lub uszkodzenia układu nerwowego wywołane chorobą genetyczną. Nie u każdego malucha zatem taka sama terapia (rozwojowa, pedagogiczna, behawioralna lub logopedyczna) będzie skuteczna.

Najnowsze metody leczenia autyzmu to między innymi:najnowsze metody leczenia autyzmu

 • 3i – metoda ma na celu rozwijać relację dziecka z otoczeniem oraz rozbudować w nim potrzebę komunikacji. Sesje spędzone ze specjalnie przeszkolonymi osobami mają na celu przystosowanie osób autystycznych do życia w społeczeństwie;
 • DIR – to metoda, której celem jest zbudowanie podstaw zdrowej rozwoju dziecka autystycznego, opiera się ona na relacji i zabawie;
 • ESDM – model wczesnej interwencji terapeutycznej jest przeznaczony dla dzieci autystycznych w wieku od 12 miesięcy do 5 lat. W programie terapii znajduje się 25 godzin różnych zajęć tygodniowo, stosowane techniki oddziałują na sfery zaburzone u autystyka, aktywują jego zachowania społeczne i stymulują potrzebę komunikacji;
 • metoda opcji – metoda polega na codziennej zabawie rodziców lub wolontariuszy z dzieckiem z autyzmem i budowaniu z nim relacji;
 • TEACCH – program terapeutyczny kładzie duży nacisk na zrozumienie istoty autyzmu, zindywidualizowane plany nauczania mają na celu wspierać rozwój dziecka autystycznego i poprawić jego funkcjonowanie tak, by było ono w stanie żyć razem ze społeczeństwem.

Wspomagająco stosuje się także: muzykoterapię, dogoterapię, fizjoterapię, terapię metodą Tomatisa oraz biofeedback.

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – nie wszystkie najnowsze metody leczenia autyzmu są bezpieczne!

Rodzice, którzy chcą wypróbować nowoczesne metody leczenia autyzmu, powinni sięgać jedynie po takie terapie, których pozytywne działanie zostało udowodnione naukowo. Nigdy nie należy podejmować leczenia dziecka autystycznego na własną rękę. Nie należy także, bez konsultacji z lekarzem, wprowadzać zmian w diecie dziecka autystycznego.

💙 Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie farmakologiczne

Najnowsze metody leczenia autyzmu opierają się w dużej mierze o leczenie farmakologiczne. Przepisane przez lekarza psychiatrę leki pozwalają zwalczyć niektóre uciążliwe objawy ze spektrum autyzmu, np. zachowania destrukcyjne, napady lęku lub autoagresję. Środki farmakologiczne poprawiają koncentrację uwagi, przez co prowadzona terapia jest bardziej skuteczna.diagnoza autyzmu

💙 Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie dietetyczne

Najnowsze metody leczenia autyzmu to także leczenie dietetyczne. Jeśli przyczyną autyzmu jest wrodzona choroba metaboliczna, wystarczy wprowadzić odpowiednią dietę (eliminacyjną lub suplementacyjną), by zatrzymać rozwój zaburzeń i załagodzić symptomy ze spektrum autyzmu.

Jeśli najnowsze metody leczenia autyzmu poprzez dietę zostaną wdrożone na bardzo wczesnym etapie rozwoju zaburzeń, istnieje szansa, że niektóre objawy da się cofnąć. Zmian w diecie nie należy jednak wdrażać na własną rękę. Aby wprowadzić modyfikacje, konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem lub dietetykiem!

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu opierają się o wyniki badań genetycznych

Zaburzenia autystyczne mogą być wywołane różnorodnymi czynnikami – u każdego autystyka przyczyna jest inna. Za autyzm mogą odpowiadać okołociążowe infekcje, komplikacje przy porodzie lub choroba nowotworowa mózgu. Autyzm może być także zapisany w genach – u ok. 1/3 osób z autyzmem wina leży po stronie genów! Z tego powodu, jeśli rodzice zaobserwowali u swojej pociechy objawy ze spektrum autyzmu, zawsze warto się upewnić, czy maluch nie choruje na chorobę genetyczną. Wykonanie testu DNA (najlepiej badania WES), który swoim zakresem obejmuje wszystkie choroby metaboliczne związane z autyzmem, a także inne choroby genetyczne, które mogą dawać objawy ze spektrum autyzmu, może udzielić odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.nowoczesne metody leczenia autyzmu

Nowoczesne metody leczenia autyzmu opierają się w dużej mierze o wyniki badań DNA. Dzięki testom genetycznym można wykryć, czy za autyzm nie odpowiadają takie choroby genetyczne jak:

 • choroby metaboliczne – to grupa około 600 wrodzonych zaburzeń metabolizmu, które, nieleczone, mogą dawać objawy ze spektrum autyzmu [1] [2]. Podobne do autyzmu zaburzenia metaboliczne to między innymi fenyloketonuria oraz homocystynuria. Jeśli przyczyną autyzmu jest choroba metaboliczna, zaburzeń nie da się wyleczyć poprzez terapię psychiatryczną, niezbędne jest leczenie dietetyczne [3];
 • stwardnienie guzowate – to choroba, która powoduje liczne zaburzenia neurologiczne – jej charakterystyczne objawy to ataki padaczki i zaburzenia osobowości, a także opóźniony rozwój intelektualny;
 • Zespół Cri du Chat – za chorobę jest odpowiedzialna delecja krótkiego ramienia chromosomu 5. Charakterystyczne objawy to autyzm, a także liczne cechy dysmorficzne. Zespół można wykryć za pomocą nowoczesnych prenatalnych badań DNA (badań genetycznych NIPT);
 • Zespół FRAX (łamliwy chromosom X) – choroba powstaje w wyniku mutacji w genie FMR1. Charakterystyczne objawy to autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa oraz nietypowe zachowania, np. nadmierna agresja [4]. Aby go zdiagnozować, należy wykonać badanie FRAX.
 • Zespół Sotosa – choroba powstaje w wyniku mutacji w genie NSD1. Poza autyzmem jej oznaki to także liczne cechy dysmorfii, ataki drgawek oraz nadmierny wzrost [5].

Więcej informacji

Masz pytania odnośnie badań dla dziecka z autyzmem?

Napisz do nas na info@zdrowokolorowo.pl.

Źródła:

 1. Jamroz E., Pyrkosz A., 2017. Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny, [w:] „Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii”, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, Poznań.
 2. Szczałuba K., 2017. Cechy autystyczne jako objaw wrodzonych wad metabolizmu, „Pediatria Po Dyplomie”; 5.
 3. https://centrumdna.pl/autyzm-badania-metaboliczne/
 4. https://badaniaprenatalne.pl/mutacja_genu_fmr1/
 5. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/012/410/original/76-77.pdf?1473337529

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.