Przeskocz do treści

Neurologopeda dziecięcy – kiedy powinniśmy go odwiedzić?

Neurologpeda dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Na konsultację do niego możemy umówić się już z niemowlakiem. Kiedy warto odwiedzić neurologopedę? Czy jego usługi są refundowane przez NFZ? Podpowiadamy poniżej!

Spis treści:

1. Czym zajmuje się neurologopeda?
2. Jak wygląda wizyta u neurologopedy?
3. Kto powinien spotkać się z neurologopedą?
4. Neurologopeda dziecięcy a NFZ

Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Oznacza to, że zgłosić możemy się do niego z problemami z mową, które zostały spowodowane uszkodzeniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Neurologopeda dziecięcy zajmuje się więc takimi zaburzeniami jak:

● Afazja – całkowita utrata umiejętności rozumienia i tworzenia wypowiedzi
● Dysfazja – zaburzenie procesu nabywania zdolności językowych
Porażenie mózgowe – grupa chorób, której jednym z wielu objawów są zaburzenia mowy
● Dyzartria – zaburzenie polegające na niepoprawnej artykulacji
Mutyzm – całkowite lub częściowe ograniczenie w używaniu mowy przy rozumieniu innych osób
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – zaburzenie neurorozwojowe, które objawia się m.in. problemami z mową i komunikacją

Jak wygląda wizyta u neurologopedy?

Wizyta u neurologopedy przebywa zwykle miło i bezboleśnie. Rozpoczyna się ona od wywiadu z rodzicem dziecka, w którym neurologopeda pyta go m.in. o objawy problemów z mową, przebieg ciąży i porodu, rozwój dziecka czy choroby występujące w rodzinie. Następnie przechodzi on do badania – razem z dzieckiem wykonuje kilka ćwiczeń, dzięki którym może ocenić:

● Oddychanie
● Słuch
Napięcie mięśniowe okolicy ust
● Budowę aparatu mowy
● Mowę czynną i bierną
● Rozumienie wypowiedzi innych
● Kompetencje komunikacyjne i społeczne

Na tej podstawie zwykle stawiana jest diagnoza. W niektórych przypadkach jednak konieczne jest wykonanie dziecku badania słuchu przed postawieniem rozpoznania.

Po postawionej diagnozie neurologopeda dobiera pacjentowi odpowiednią terapię.

Kto powinien spotkać się z neurologopedą?

Do neurologopedy warto udać się z następującymi problemami:

● Dziecko nadmiernie się ślini
● Dziecko często ma otwarte usta
● Dziecko ma trudności z żuciem, gryzieniem i połykaniem pokarmu
● W ciąży lub podczas porodu pojawiły się komplikacje
● Zdiagnozowano dziecku zaburzenia neurologiczne lub choroby genetyczne
● Dziecko nie rozumie, co się do niego mówi
Dziecko nie mówi w wieku 2-3 lat

Neurologopeda dziecięcy a NFZ

Wizyta u neurologopedy może być refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to jednak możliwe jedynie w kilku przypadkach:

● Terapia afazji i dysartrii
● Terapia jąkania
● Terapia mowy w przypadku upośledzenia umysłowego
● Terapia mowy w przypadku porażenia mózgowego
● Terapia mowy u dzieci w spektrum autyzmu
● Nauka mowy zastępczej

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *