Przeskocz do treści

Zakrzepica u dzieci

Zakrzepica jest chorobą powodującą powstawanie zakrzepów w żyłach. Najczęściej na zakrzepicę chorują dzieci posiadające wrodzone predyspozycje do nadkrzepliwości krwi i narażone na działanie określonych czynników zewnętrznych. 

Zakrzepica u dzieci może wystąpić w każdym wieku

Wyniki badań mówią o występowaniu zakrzepicy u dzieci od pierwszego tygodnia życia do siedemnastego roku życia, natomiast dwie grupy wiekowe są najbardziej narażone na to schorzenie: noworodki i nastolatki w okresie dojrzewania. Z jakiego powodu?

Wcześniaki i noworodki (szczególnie te, u których stwierdzono zły stan zdrowia po urodzeniu) są bardziej narażone na infekcje. Jeśli idzie o nastolatki, wpływ na zwiększenie ryzyka zakrzepic mają zmiany hormonalne czy rozpoczęcie stosowania antykoncepcji hormonalnej (dwuskładnikowej).

Zakrzepica u dzieci – objawy

Objawy zakrzepicy zależą od lokalizacji i wielkości zakrzepu. Zakrzepy u dzieci najczęściej pojawiają się w kończynach dolnych i – szczególnie u noworodków – w żyłach nerkowych.

Objawy zakrzepicy kończyn dolnych dzieci:

 • ból nóg,
 • obrzęk,
 • czerwone lub sine zabarwienie skóry,
 • ból pachwiny czy brzucha.

Objawy zakrzepicy żył nerkowych u dzieci:

 • wymioty,
 • krwiomocz,
 • bialkomocz.

Czynniki zewnętrzne zwiększające ryzyko powstawania zakrzepów

 • Zakażenia
 • Wady serca
 • Zabiegi chirurgiczne
 • Choroby reumatologiczne
 • Nowotwory
 • Urazy
 • Hiperhomocysteinemia (np. związana z polimorfizmem genu MTHFR)

Zakrzepica u dzieci a trombofilia wrodzona

Szacuje się, że nawet 13-78% dzieci z chorobą zakrzepowo-zatorową może mieć skłonność do nadkrzepliwości krwi i [2] „W 60% przypadków z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku incydentów zakrzepowych można stwierdzić genetyczną predyspozycję do zakrzepicy ”. [3]

Źródła naukowe podają, że „U wszystkich dzieci z zakrzepicą wskazane są badania diagnostyczne w kierunku wrodzonej trombofilii”. [1] Warto zatem wykonać badanie genetyczne – jeśli wynik jest pozytywny, z powodzeniem można zadbać o zdrowie dziecka i wprowadzić odpowiednią profilaktykę. Będąc świadomym zmian w genach występujących u dziecka, lekarz łatwiej dopasuje leczenie przypadku pojawienia się zakrzepicy.

Więcej informacji

Masz pytania odnośnie celiakii u dziecka? Napisz do nas na info@zdrowokolorowo.pl.

Zdjęcie: xmit/pl.123rf.com | Źródła: [1] K. Smal­isz-Skrzypczyk, A. Klukows­ka, K. Paw­elec, M. Matysi­ak, Anal­iza przy­czyn zmi­an zakrzepowo-zatorowych u dzieci, „Postępy Nauk Medy­cznych” 2013, XXVI, 9. |  [2] Wasilews­ka, A. Bałan­da, B. Kac­zorows­ka-Hać, G. Mincewicz, A. Aloszko, Zatorowość płuc­na w wieku roz­wo­jowym, „Aler­gia Ast­ma Immunolo­gia – Przegląd Klin­iczny” 2007, 12 (4). |  [3] Bar­toszewicz, B. Kalic­ki, A. Jung, J. Żuber, A. Rustec­ka, Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa w pop­u­lacji dziecięcej – czyn­ni­ki ryzy­ka, pro­fi­lak­ty­ka i lecze­nie, „Pedi­a­tria i Medy­cy­na Rodzin­na”, 6, 2.

Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.