Przeskocz do treści

Jakie wykonać badania genetyczne przy podejrzeniu autyzmu?

Badania na autyzm - jakie są dostępne, Badania na autyzm - z jakiej próbki, Badania na autyzm - ile czeka się na wynik, Badania na autyzm - co po otrzymaniu wynikuDiagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu nie jest łatwa ze względu na brak poznania jednoznacznej przyczyny. W rozpoznaniu pomocne są badania genetyczne. Charakterystyczne objawy autyzmu to trudności w interakcjach społecznych i komunikacji. Najczęściej pojawiają się przed 3. rokiem życia.

Badania na autyzm – jakie są dostępne?
Badania na autyzm – z jakiej próbki?
Badania na autyzm – ile czeka się na wynik?
Badania na autyzm – co po otrzymaniu wyniku?

Badania na autyzm – jakie są dostępne?

Badania genetyczne na autyzm to nieodłączna część w rozpoznaniu przyczyny zaburzenia oraz w postawieniu trafnej diagnozy.

  • Badanie FRAX jest jednym z podstawowych badań u dzieci z podejrzeniem autyzmu. Ma na celu rozpoznanie mutacji w genie FMR1, która jest odpowiedzialna za zespół łamliwego chromosomu X.  Sprawdza więc jedną z możliwych genetycznych przyczyn. Należy pamiętać, że przyczyn jest o wiele więcej . Jeśli ten test nie wykaże nieprawidłowości, należy przeprowadzić inne badania na autyzm.
  • Badanie mikromacierzy (aCGH) jest to dokładna analiza chromosomów, która wykrywa nawet najmniejsze zmiany w ich obrębie. Badanie sprawdza 227 genów, które są związane z autyzmem, dlatego właśnie jest dedykowane dla osób z jego podejrzeniem.
  • Badanie WES jest jednym z najdokładniejszych badań genetycznych, które pomaga w rozpoznaniu przyczyn niepokojących objawów. Polega na analizie wszystkich genów człowieka. Dzięki temu test pozwala na wykrycie mutacji w genach, które mogą powodować zaburzenia ze spektrum autyzmu lub inne schorzenia o bardzo podobnych objawach. Na rynku dostępne jest badanie WES STANDARD, które bada najbardziej poznane części genów, czyli eksony oraz WES PREMIUM, które jest poszerzone o zbadanie dodatkowych części genów- intronów. Ich sprawdzenie dla wielu pacjentów może być decydujące w poznaniu przyczyny choroby.

Badanie na autyzm – z jakiej próbki?

Przy badaniu WES STANDARD próbką jest wymaz z policzka. W przypadku testów WES PREMIUM, FRAX, mikromacierzy (aCGH) próbkę stanowi krew. Pobranie można przeprowadzić w laboratorium, w niektórych przypadkach możliwa jest wizyta domowa.

Badania na autyzm – ile czeka się na wynik?

Czas otrzymania wyniku różni się w poszczególnych badaniach

  • WES STANDARD na wynik czeka się do 10 tygodni;
  • WES PREMIUM – 5-7 tygodni;
  • BADANIE MIKROMACIERZY – do 6 tygodni;
  • BADANIE FRAX – około 4 tygodnie;

Badania na autyzm – co po otrzymaniu wyniku?

Po utrzymaniu wyniku należy udać się na konsultacje z lekarzem genetykiem, aby dowiedzieć się o postawionej diagnozie lub wykluczeniu zaburzenia na podstawie badań. Prawidłowo zinterpretowany wynik i wskazanie zaleceń do dalszego leczenia mogą pomóc lekarzowi prowadzącemu.