Przeskocz do treści

Badania na padaczkę – najważniejsze informacje

Badania na padaczkę - czy drgawki u dziecka są już objawem padaczkiMimo trudności w dokładnym rozpoznawaniu i klasyfikowaniu napadów padaczkowych u niemowląt, większość zespołów padaczkowych u niemowląt można sklasyfikować, przynajmniej w szerokich kategoriach. Niemowlęta z padaczką trudną do opanowania mogą być jednak trudne do dokładnego sklasyfikowania. W obrębie każdej kategorii padaczki u niemowląt można wyróżnić postacie łagodne i ciężkie. Klasyfikacje oparte na semiologii mogą być łatwiejsze do zastosowania u wszystkich niemowląt z padaczką. Można wyróżnić co najmniej trzy szerokie kategorie padaczki: niemowlęta z napadami mioklonicznymi, niemowlęta z napadami spastycznymi i niemowlęta z napadami ogniskowymi. W każdej z tych kategorii występują łagodne i ciężkie postacie padaczki, o wyraźnie określonych, niepowtarzalnych cechach. Konieczne są dalsze badania nad tym, czy różne postacie padaczki u niemowląt można jednoznacznie podzielić na te kategorie, czy też należy je traktować jako punkty spektrum biologicznego.

 

Badania na padaczkę – czy drgawki u dziecka są już objawem padaczki?
Badania na padaczkę – czy padaczkę u dziecka można wyleczyć?
Badania na padaczkę – jakie badania wykonać w kierunku padaczki?
Czy badania na padaczkę rozwieją wątpliwości w przypadku podejrzenia padaczki u dziecka?

Badania na padaczkę – czy drgawki u dziecka są już objawem padaczki?

Drgawki u dziecka nie muszą oznaczać padaczki. Jakie są przyczyny drgawek u dzieci? Odwodnienie, zwykle ostre. Jest to bardzo częste zjawisko i powoduje wiele napadów u dzieci i dorosłych.  Mogą one wystąpić o każdej porze.  Jednak z tego powodu łatwo może dojść do napadów w nocy. Przewlekłe infekcje.  Są one bardzo częste i często trudne do wykrycia za pomocą badań medycznych, takich jak badania krwi czy prześwietlenie.  Infekcja może być bakteryjna, wirusowa, pasożytnicza, a także drożdżakowa lub grzybicza. Może znajdować się w samym mózgu lub w jego pobliżu, w zatoce, uchu lub innej strukturze znajdującej się w pobliżu mózgu. Niektóre chemikalia spożywcze.  W szczególności karagen powoduje problemy u osób ze skłonnością do drgawek. Jest to popularny dodatek do żywności pozyskiwany z niektórych czerwonych warzyw morskich.  Jest on stosowany w wielu przetworzonych produktach spożywczych jako zagęstnik i stabilizator.  Powoduje on jednak stany zapalne w organizmie, a także może powodować zaburzenia poziomu cukru we krwi.

Badania na padaczkę – czy padaczkę u dziecka można wyleczyć?

Czy padaczkę można wyleczyć? Zależy to od rodzaju napadów i miejsca w mózgu, w którym występują, ale w kilku przypadkach można całkowicie wyleczyć padaczkę. Jednak pierwszym krokiem jest zwykle przepisanie leków przeciwpadaczkowych, które zmniejszą liczbę napadów. Ważne jest, aby nie odstawiać ani nie pomijać leków, ponieważ niekontrolowane napady mogą być niebezpieczne i mogą prowadzić do kolejnych napadów. Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki wyspecjalizowanej w leczeniu padaczki. W zależności od rodzaju padaczki i jeśli przez dwa lata nie wystąpił żaden napad, może istnieć możliwość stopniowego odstawienia leków. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia napadu z powodu odstawienia leków. Nie należy więc tracić nadziei z powodu rozpoznania padaczki u dziecka, ponieważ można ją dobrze kontrolować i nie będzie ona miała wpływu na normalne życie.

Badania na padaczkę – jakie badania wykonać w kierunku padaczki?

Lekarz zwykle zleca wykonanie następujących badań, które pomagają postawić diagnozę padaczki. Badanie fal mózgowych, w celu wykrycia zmian we wzorcach elektrycznych mózgu, które są związane z napadami. Badania krwi w celu wykrycia pewnych zaburzeń medycznych. Specjalne zdjęcie rentgenowskie mózgu, tomografia komputerowa (czasami nazywana tomografią komputerową) lub rezonans magnetyczny w celu wykrycia nieprawidłowych obszarów, takich jak guz lub zakażenie. W zależności od pilności sytuacji mogą być zalecane także inne badania na padaczkę, takie jak nakłucie lędźwiowe (zwane także nakłuciem kręgosłupa), EKG (elektrokardiogram, badanie serca) lub badanie snu.

Dlaczego badania genetyczne w kierunku padaczki są ważne? Badania genetyczne na padaczkę mogą pomóc w ustaleniu przyczyny padaczki u danej osoby. Może to prowadzić do postawienia trafnej diagnozy i wyboru najlepszego możliwego postępowania medycznego. Może to być szczególnie pomocne u osób z genetycznymi zaburzeniami padaczki, u których napady nie są dobrze kontrolowane. W niektórych przypadkach diagnoza genetyczna może pomóc w wyborze leków przeciwpadaczkowych, ponieważ istnieją pewne znane powiązania między niektórymi lekami a genetycznymi zaburzeniami padaczki. Istnieją na przykład dowody na to, że niektóre leki mogą lepiej kontrolować napady u osób z rozpoznaniem genetycznym. Istnieją także dowody, że niektóre leki mogą nie działać dobrze lub powodować niepożądane skutki uboczne u osób z innymi rodzajami padaczek genetycznych. W niektórych przypadkach diagnoza genetyczna może również pomóc w uzyskaniu informacji na temat długoterminowych wyników leczenia. Badania genetyczne dziecka to szansa na postawienie prawidłowej diagnozy.

Czy badania na padaczkę rozwieją wątpliwości w przypadku podejrzenia padaczki u dziecka?

Badania genetyczne dla dzieci mogą umożliwić postawienie trafnej diagnozy, opracowanie najlepszego planu leczenia oraz uzyskanie informacji pozwalających na poprawę długoterminowych wyników leczenia. Nie ma jednego testu, który mógłby zdiagnozować wszystkie padaczki genetyczne. Prawdopodobieństwo postawienia diagnozy padaczki genetycznej jest większe, jeśli u danej osoby występują trudne do leczenia napady, inne objawy neurorozwojowe lub neurologiczne albo jeśli w jej rodzinie występuje padaczka. Badania genetyczne mogą pomóc w ustaleniu przyczyny padaczki u danej osoby. Może to doprowadzić do postawienia trafnej diagnozy i wyboru najlepszego możliwego postępowania medycznego. Może to być szczególnie pomocne u osób z genetycznymi zaburzeniami padaczki, u których napady nie są dobrze kontrolowane. W niektórych przypadkach diagnoza genetyczna może pomóc w wyborze leków przeciwpadaczkowych, ponieważ istnieją pewne znane powiązania między niektórymi lekami a genetycznymi zaburzeniami padaczki. Istnieją na przykład dowody na to, że niektóre leki mogą lepiej kontrolować napady u osób z rozpoznaniem genetycznym. Istnieją również dowody na to, że niektóre leki mogą nie działać dobrze lub powodować niepożądane skutki uboczne u osób z innymi rodzajami padaczek genetycznych.