Przeskocz do treści

Czy badania na autyzm zapewniają skuteczność w diagnostyce choroby?

Dlaczego warto wykonać badania na autyzm u dzieckaSpektrum autyzmu może mieć podłoże genetyczne – na rozwój zaburzeń mogą mieć wpływ zarówno geny dziedziczone przez rodziców, jak i czynniki środowiskowe. Badania genetyczne na autyzm są zalecane w diagnostyce niepokojących objawów, warto je wykonać również wtedy, kiedy dziecko znajduje się w gronie ryzyka.

Dlaczego warto wykonać badania na autyzm u dziecka?
Czy badania na autyzm wykonuje się przy podejrzeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu?
Badania na autyzm – jakie objawy autyzmu są charakterystyczne?
Czy badania na autyzm to również badania WES?

Dlaczego warto wykonać badania na autyzm u dziecka?

Badania na autyzm są jedyną szansą na trafne zdiagnozowanie zaburzeń i wprowadzenie leczenia, które ułatwi codzienne funkcjonowanie chorego dziecka i jego rodziny. Badania opierają się na ocenie psychologa, ale także na wykonaniu badań genetycznych u dziecka. Mogą to być analizy panelowe, jak i znacznie szersze badanie WES, które analizuje cały genom.

Czy badania na autyzm wykonuje się przy podejrzeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu?

Przy podejrzeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu zaleca się wykonać badania genetyczne dla dzieci, jednak ostateczna decyzja należy do rodziców. Ich wykonanie znacznie ułatwia diagnostykę, a przy tym przybliża lekarza do postawienia trafnej diagnozy. Zawsze niesie to korzyść dla dziecka, dlatego warto skorzystać z możliwości wykonania analizy.

Badania na autyzm – jakie objawy autyzmu są charakterystyczne?

Przy autyzmie może występować szereg różnych objawów, które często nie wskazują jednoznacznie na określone zaburzenie. Autyzm głównie wiąże się z relacjami z innymi ludźmi, komunikacją i wzorcami/stereotypowymi zachowaniami. Chorzy mają problemy w wymienionych obszarach, sprawiają wrażenie wycofanych, mogą unikać bliskości i kontaktu wzrokowego. Często towarzyszą im niestandardowe zachowania, które nie są społecznie uznawane za w pełni normalne – np. układanie przedmiotów według określonego klucza.

Czy badania na autyzm to również badania WES?

Badanie na autyzm, takie jak badanie WES może pomóc w diagnostyce autyzmu, jeśli przyczyna zaburzeń leży w genach. Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu badań warto zdecydować się na badanie WES TRIO, które bada genom zarówno dziecka, jak i rodziców. Badania na autyzm mogą okazać się niezwykle pomocne w diagnostyce, szczególnie u małych dzieci.