Przeskocz do treści

Opieka wytchnieniowa – na czym polega i dla kogo jest przeznaczona?

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną jest mocno obciążająca psychicznie i fizycznie. Opiekun przeważnie musi zrezygnować z pracy i pasji. Trudno mu nawet umówić dla siebie wizytę u lekarza specjalisty. O urlopie może tylko pomarzyć. Na szczęście w Polsce wprowadzono Program Opieka Wytchnieniowa. Na czym ona polega? Jak uzyskać takie wsparcie?

Spis treści:

  1. Czym jest opieka wytchnieniowa?
  2. Opieka wytchnieniowa – kto może się o nią ubiegać?

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Jest to tymczasowa i darmowa usługa opieki nad niesamodzielną osobą. Ma na celu odciążyć stałego opiekuna pacjenta na czas, gdy ma on potrzebę załatwienia ważnych spraw codziennych albo chce zwyczajnie odpocząć. Opieka wytchnieniowa może jednorazowo trwać nawet kilkanaście dni (14 dni opieki całodobowej w roku kalendarzowym lub 240 godzin rocznie w ramach pobytu dziennego). W tym celu chory w tym czasie znajduje się we własnym domu pod opieką opiekunki środowiskowej albo otrzymuje miejsce w jednym z:
• dziennych ośrodków wsparcia,
• całodobowych placówek opiekuńczych,
• jednostek systemu oświaty,
• ośrodków urlopowych,
• zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Opieka wytchnieniowa polega na pielęgnowaniu chorego. Tymczasowy opiekun albo opiekunowie dbają o higienę osobistą pacjenta i wspierają go przy korzystaniu z toalety, poruszaniu się i jedzeniu. Ponadto sprzątają w miejscu pobytu chorego i spędzają z nim resztę czasu. Stały opiekun pacjenta ma możliwość wyboru osoby, która będzie zajmowała się chorym w ramach opieki wytchnieniowej, ale nie może to być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba mieszkająca z pacjentem. Ponadto wskazana osoba musi mieć odpowiednie kwalifikacje.

Opieka wytchnieniowa to też możliwość skorzystania przez opiekuna chorego z pomocy psychologa bądź terapeuty oraz poradnictwa w zakresie pielęgnacji, dietetyki u rehabilitacji.

Opieka wytchnieniowa – kto może się o nią ubiegać?

O taką formę pomocy mogą starać się członkowie rodzin oraz opiekunowie dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Trzeba przedstawić dokumenty świadczące o tym, że:

• podopieczny wymaga długotrwałej lub stałej opieki albo pomocy innej osoby, ponieważ ma znacznie ograniczone możliwości by egzystować samodzielnie albo
• wymaga stałego, codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, edukacji lub rehabilitacji.
Opieka wytchnieniowa dotyczy też opiekunów osób z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami uznawanymi za równoważne.

Aby skorzystać z programu opieki wytchnieniowej, należy złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce trzeba go zazwyczaj zanieść do ośrodka pomocy społecznej. Do otrzymania wparcia kwalifikuje karta zgłoszeniowa wypełniona przez opiekuna (nie ma decyzji administracyjnej). Od 2021r. nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *