Przeskocz do treści

Zespół Aspergera. Jakie są objawy, jak diagnozuje się i leczy zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to spektrum zaburzeń autystycznych. Obejmuje on zarówno ciężkie upośledzenie społeczne i umysłowe, jak i autyzm wczesnodziecięcy z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, łagodne zaburzenia interakcji społecznych oraz zespół Aspergera ze zmiennym poziomem inteligencji. Syndrom Aspergera skwalifikowany jest jako zaburzenie przez Międzynarodową Kwalifikację Chorób pod symbolem ICD-10. Jakie są objawy, metody diagnozy, leczenie oraz terapia?

Świat po raz pierwszy o zespole Aspergera usłyszał w 1944 roku za sprawą austriackiego lekarza zajmującego się psychiatrią dziecięcą. Zauważył on u swoich podopiecznych zachowania odbiegające od normy m.in. trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

Do lat 80. XX wieku zespół Aspergera znany był pod nazwą psychopatii autystycznej. Współczesną nazwę zawdzięcza angielskiej lekarce Lornie Wing, która zaliczyła zespół Aspergera do spektrum autyzmu.


Spis treści:

Objawy zespołu Aspergera
Jak zdiagnozować zespół Aspergera?
Jak przebiega leczenie zespołu Aspergera?


Objawy zespołu Aspergera

Objawy zespół Aspergera są mniej nasilone niż w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego, jednak nadal charakterystyczne. U dzieci symptomy zespołu Aspergera zauważa się najczęściej między 3 a 8 rokiem życia. Jako typowe objawy tego spektrum autyzmu wymienia się:

  • unikanie kontaktu wzrokowego;
  • ograniczoną mimikę twarzy i mowę ciała lub jej brak, a także nieumiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych u innych osób;
  • unikanie kontaktu fizycznego;
  • niechęć do pracy w grupie;
  • powtarzalność i rutynowość zachowań; schematyczne zachowania;
  • problemy ze stosowaniem właściwych zaimków osobowych;
  • zaburzenia mowy i języka w zakresie prozodii;
  • nie rozumienie metafor, sarkazmu i ironii;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
  • niezdarność ruchową.

Zobacz też: Autyzm u dzieci – objawy, diagnostyka i leczenie

Diagnoza. Jak rozpoznać zespół Aspergera?

Zespół Aspergera można zdiagnozować w każdym wieku. Najczęściej do diagnozy dochodzi u dzieci w okolicach 7-8 roku życia. Wynika to z tego, że problemy z relacjami międzyludzkimi oraz komunikacją uwidaczniają się, kiedy dziecko idzie do szkoły, a jego zachowanie odbiega od tego prezentowanego przez grupę rówieśniczą.

Diagnozę zespołu Aspergera utrudnia fakt, że nie istnieje jeden test wykrywający to zaburzenie. Zespół Asperger może być wykryty poprzez obserwowanie objawów oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i pediatrycznych.

Zespół Asperger – jak wygląda leczenie?

Leczenie zespołu Aspergera obejmuje uczestnictwo w terapii behawioralnej i sesjach terapeutycznych. Ważne jest również wykonywanie ćwiczeń rekomendowanych przez psychologa w domu.

Oprócz tego dzieci z Aspergerem powinny brać udział w zajęciach z integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz terapii metodą kognitywną. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie farmakologiczne, jest ono jednak rzadkością.

Farmakologia stosowana jest jedynie po to, aby wyeliminować następstwa zespołu Aspergera takie jak depresja, bezsenność czy lęki. Rodzice dzieci z Aspergerem powinni pamiętać, że zaburzenie to nie jest chorobą i terapia oraz podjęte metody leczenia nie mają na celu całkowitego jego wyeliminowania, a jedynie ułatwienie funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj też: Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje o programie

Autor: zdrowokolorowo.pl | Zdjęcie: Katarzyna Białasiewicz/123rf.com

Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5/5 - (2 głosów / głosy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *