Przeskocz do treści

Padaczka i drgawki u dziecka

Jakie są przyczyny padaczki i drgawek u dziecka, Co może spowodować drgawki i padaczkę u dziecka, Jakie badania zrobić na padaczkę i drgawki u dziecka, Czy padaczkę i drgawki u dziecka da się leczyć

Drgawki są postaciami napadu padaczkowego, cechującymi się mimowolnymi skurczami mięśni szkieletowych, wywołanymi patologicznym wyładowaniem neuronów kory ruchowej. Mogą występować w wielu sytuacjach chorobowych, a ich diagnostyką zajmują się neurolodzy.

Jakie są przyczyny padaczki i drgawek u dziecka?
Co może spowodować drgawki i padaczkę u dziecka?
Jakie badania zrobić na padaczkę i drgawki u dziecka?
Czy padaczkę i drgawki u dziecka da się leczyć?

Jakie są przyczyny padaczki i drgawek u dziecka?

Na samym początku warto uświadomić sobie, że nie każdy epizod drgawek jest równoznaczny z rozpoznaniem padaczki. Aby rozpoznać tę chorobę należy stwierdzić dwa lub więcej nieprowokowanych lub odruchowych napadów w odstępie powyżej 24 godzin albo pojedyncze zdarzenie, jeżeli ryzyko kolejnego razu jest duże. Znanymi przyczynami tego objawu, wynikającymi z innych dolegliwości są: zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia, hiponatremia, hipokalcemia), uraz, udar, niedotlenienie, zatrucie (alkohol, leki, substancje toksyczne), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu, gorączka. Za symptomy padaczki mogą odpowiadać inne czynniki, takie jak: predyspozycja genetyczna, zaburzenia strukturalne kory mózgowej (guz, blizna glejowa po udarze lub urazie, wrodzona malformacja kory mózgowej).

Co może spowodować drgawki i padaczkę u dziecka?

Ilość możliwych przyczyn padaczki jest ogromna, dlatego każdy epizod drgawek powinien zwrócić uwagę opiekunów i być rzetelnie zbadany przez lekarza specjalistę.

Jakie badania zrobić na padaczkę i drgawki u dziecka?

Najważniejszym badaniem po stwierdzeniu w wywiadzie drgawek jest wnikliwa rozmowa z pacjentem lub świadkami zdarzenia, a także badanie neurologiczne. Każda, nawet drobna i z pozoru błaha informacja może mieć kluczowe znaczenie diagnostyczne. Neurolog musi ocenić, czy wystąpił:

  • napad prowokowany vs nieprowokowany,
  • początek uogólniony vs ogniskowy,
  • obecność zwrotu gałek ocznych vs brak ruchu,
  • utrata lub zaburzenia przytomności vs pełna świadomość,
  • odnotowanie objawów ponapadowych

Istotne może okazać się także wykonanie dodatkowych badań neuroobrazowych: EEG, rezonans magnetyczny. W dzisiejszych czasach dużą rolę odgrywają testy genetyczne (NOVA), które mogą okazać się pomocne w szukaniu przyczyn padaczki.

Czy padaczkę i drgawki u dziecka da się leczyć?

Zdecydowanie tak. Dzisiejsze możliwości leczenia padaczki pozwalają na właściwie bezobjawowy przebieg choroby i komfortowe życie.