Przeskocz do treści

Niska waga u dziecka

Jakie są przyczyny niskiej wagi u dziecka, Kiedy powinna zaniepokoić niska waga u dziecka, Czy niska waga u dziecka może być powodem choroby, Jakie badania zrobić jak dziecko ma niską wagę

Sprawdzanie masy ciała dziecka jest kluczowe do oceny jego rozwoju i dobrostanu. Rodzice i opiekunowie obserwują wnikliwie ten parametr i przynajmniej przez pierwsze lata życia dziecka mają duży wpływ na jego wartości. Nadmierna szczupłość w oczach otoczenia dziecka powoduje strach i chęć podjęcia kroków do poprawy stanu rzeczy.

Jakie są przyczyny niskiej wagi u dziecka?
Kiedy powinna zaniepokoić niska waga u dziecka?
Czy niska waga u dziecka może być powodem choroby?
Jakie badania zrobić jak dziecko ma niską wagę?

Jakie są przyczyny niskiej wagi u dziecka?

Przyczyny można podzielić na dwie główne grupy. Do pierwszej należą czynniki pierwotne (wrodzone (czynniki genetyczne), konstytucjonalne. Druga, większa grupa obejmuje zdecydowanie więcej elementów, które nazywamy nabytymi przyczynami:

  • choroby ogólnoustrojowe
  • choroby nowotworowe
  • choroby zakaźne (gruźlica)
  • czynniki psychospołeczne (ubóstwo, zaburzenia funkcji rodziny i relacji rodzice–dziecko, maltretowanie)
  • niedostateczna podaż (anoreksja, dolegliwości bólowe lub dyspepsyjne)
  • zespoły złego wchłaniania i celiakia
  • stany większego zapotrzebowania energetycznego niewymienione wyżej (oparzenia, urazy)

Kiedy powinna zaniepokoić niska waga u dziecka?

Niedożywienie a w konsekwencji niską wagę u dziecka, rozpoznaje się wówczas, gdy niedobór masy ciała mieści się poniżej 3. centyla na siatce. Wartości mieszczące się między 3. a 10. centylem, należy rozważać jako pogranicze normy, wymagające wnikliwej obserwacji oraz kontrolnych badań klinicznych i biochemicznych. Niedożywienie jako proces w stałej dynamice może mieć odmienne nasilenie w czasie. Wielokrotnie jest to proces przewlekły, o stopniowo pogłębiającym się niedoborze masy ciała. Początek może być wręcz nieuchwytny. Z niską wagą ciała często współistnieje upośledzony apetyt.

Czy niska waga u dziecka może być powodem choroby?

Zdecydowanie tak. Szybki spadek masy ciała może być również objawem cukrzycy. Niekiedy może wystąpić kilka czynników przyczynowych, np. w niektórych przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, układu moczowego, niewydolności krążeniowo-oddechowej i innych.

Jakie badania zrobić jak dziecko ma niską wagę?

Należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem specjalistą. Najważniejsze jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego i na jego podstawie podjęcie kolejnych czynności (badania na celiakię lub w kierunku innych zaburzeń).