Przeskocz do treści

Dlaczego dziecko nie rośnie?

Dlaczego dziecko nie rośnie, Kiedy zacząć się martwić jak dziecko nie rośnie, Jak znaleźć przyczynę dlaczego dziecko nie rośnie, Co może być przyczyną niskiego wzrostu dziecka

Rozwój psychofizyczny dziecka, jego tempo i kolejność występowania tak zwanych kamieni milowych, jest jednym z najczulszych mierników dobrostanu młodego pacjenta i jego rodziny. Wpływać na niego mogą liczne, często nieswoiste czynniki.

Dlaczego dziecko nie rośnie?
Kiedy zacząć się martwić jak dziecko nie rośnie?
Jak znaleźć przyczynę dlaczego dziecko nie rośnie?
Co może być przyczyną niskiego wzrostu dziecka?

Dlaczego dziecko nie rośnie?

Dziecko może nie rosnąć z kilku głównych przyczyn:

  • jako wariant normalnego wzrostu (idiopatyczny niedobór wzrostu, konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania, rodzinnie uwarunkowany niski wzrost)
  • na skutek chorób przewlekłych (celiakia czyli nietolerancja glutenu, niedokrwistość, nieswoiste choroby jelit, choroby nerek)
  • w wyniku zaburzeń endokrynologicznych (achondroplazja, niedobór czynnika wzrostu, niedoczynność tarczycy, niedobór żywieniowy – pierwotny, wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania)
  • jako czynnik genetyczny (zespół Turnera)

Kiedy zacząć się martwić jak dziecko nie rośnie?

Niepokój rodziców i lekarza powinny wyniki okresowych pomiarów wzrostu dziecka. Gdy dziecko rozwija się poniżej 3 centyla na siatce centylowej przygotowanej dla wysokości pacjenta lub nagle opuścił swój kanał centylowy (na przykład rozwijał się na poziomie 40 centyla w wieku 4 lat, po czym w wieku 5 znalazł się na 20 centylu).

Jak znaleźć przyczynę dlaczego dziecko nie rośnie?

Kluczem do odnalezienia przyczyny jest zebranie dokładnego wywiadu pediatrycznego (oceniającego także rozwój wzrostu u rodziców). Lekarz może, w razie wątpliwości lub gdy przyczyna wydaje się być po stronie zaburzeń innych niż fizjologia, zlecić dodatkowe czynności. Dotyczy to zarówno podstawowych badań laboratoryjnych, a także często skomplikowanej diagnostyki w kierunku na przykład celiakii (plus zasadne mogą okazać się testy genetyczne).

Co może być przyczyną niskiego wzrostu dziecka?

U zdecydowanej większości pediatrycznych pacjentów z niskim wzrostem występują warianty normy. Patologiczne przyczyny niskiego wzrostu stwierdza się jedynie u około kilku procent dzieci, które są skierowane w celu diagnostyki niskorosłości w ośrodkach referencyjnych.