Przeskocz do treści

Autyzm a spektrum autyzmu – czym się różnią?

Pojęć autyzm i spektrum autyzmu często używa się zamiennie. Nie oznaczają one jednak dokładnie tego samego zaburzenia. Spektrum autyzmu jest dużo szerszym pojęciem. Wyjaśnia to najnowsza klasyfikacja stworzona przez WHO. Dowiedz się, na czym dokładnie polega różnica między autyzmem a spektrum autyzmu.

Spis treści:

  1. Autyzm a spektrum autyzmu według WHO
  2. Autyzm czy spektrum autyzmu – jakich określeń używać?

Autyzm a spektrum autyzmu według WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) co pewien czas publikuje Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Zaburzeń (ICD). Jej obecna wersja to ICD 11. Opublikowana ona została w 2019 roku i zmieniła postrzeganie spektrum autyzmu.

Spektrum autyzmu jest grupą zaburzeń neurorozwojowych. Według poprzedniej klasyfikacji ICD 10 w jej skład wchodziły następujące zaburzenia:

Klasyfikacja ICD 11 znacznie różni się od ICD 10. Według niej w skład zaburzeń ze spektrum autyzmu wchodzą:

  •  Zaburzenia ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z nieznacznym upośledzeniem lub brakiem upośledzenia języka
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z nieznacznym upośledzeniem lub brakiem upośledzenia języka
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzeniem języka
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i upośledzeniem języka
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języka
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i brakiem języka
  • Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Nieokreślone zaburzenia ze spektrum autyzmu

Autyzm czy spektrum autyzmu – jakich określeń używać?

Spektrum autyzmu to grupa zaburzeń. Autyzm jest tylko jednym z nich. Zdaniem ekspertów z WHO oba te pojęcia są bardzo szerokie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są bardzo zróżnicowane, a dzieci nimi dotknięte funkcjonują na różnych poziomach. Ze względu na to używać powinniśmy określeń wyróżnionych w klasyfikacji ICD 11.

W języku powszechnym zaleca się używanie określenia “osoba w spektrum autyzmu”. Dzięki temu rozróżnimy zaburzenia i unikniemy stygmatyzacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które mają codzienny kontakt z osobami w spektrum autyzmu. Dzięki temu osoby dotknięte tego typu zaburzeniami będą czuły się bardziej komfortowo.

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *