Przeskocz do treści

Autyzm u dzieci – zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego

Jakie są objawy autyzmu u dzieci, Jakie są przyczyny autyzmu u dzieci, Jak leczyć autyzm u dzieci, Jak zdiagnozować autyzm u dzieci

Autyzm u dzieci, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Kannera. Jest to spektrum zaburzeń autystycznych obejmujące zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Co to oznacza? Dzieci ze spektrum autyzmu mają poważne problemy na poziomie komunikacji i interakcji społecznych. Można zauważyć kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych oraz alienacją w świecie własnych przeżyć. Stąd powstała nazwa zaburzenia; autyzm w języku starogreckim oznacza – sam.

Jakie są objawy autyzmu u dzieci?
Jakie są przyczyny autyzmu u dzieci?
Jak leczyć autyzm u dzieci?
Jak zdiagnozować autyzm u dzieci?

Jakie są objawy autyzmu u dzieci?

Objawy autyzmu u dzieci zazwyczaj pojawiają się do 3 roku życia. To co powinno zaniepokoić rodzica:

 • problemy z interakcjami społecznymi,
 • zakłócenia w zdolności komunikowania i wyrażania uczuć,
 • trudności w budowaniu relacji interpersonalnych,
 • zachowanie się w sposób stereotypowy i powtarzalny,
 • znacznie ograniczone zainteresowania,
 • podwyższony próg wrażliwości względem niektórych bodźców np. dźwięk, a względem innych bodźców próg jest obniżony,
 • niereagowanie na dźwięk można zaobserwować u dzieci ze wczesnymi objawami autyzmu,
 • trudności ze skupieniem się na jednej czynności,
 • częste współwystępowanie innych zaburzeń np. niepełnosprawność umysłowa, padaczka, bezsenność, zaburzenia lękowe, alergie pokarmowe oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • nie uśmiechanie się,
 • brak gaworzenia oraz posługiwania się gestami do ukończenia 12 miesiąca życia,
 • brak wypowiadania słów do ukończenia 16 miesiąca życia,
 • brak umiejętności wypowiadania się dwuwyrazowymi zdaniami do czasu ukończenia 24 miesiąca życia,
 • utrata wcześniej rozwiniętych umiejętności językowych i społecznych w jakimkolwiek wieku.

Jakie są przyczyny autyzmu u dzieci?

Mimo szeregu badań nadal nie znaleziono konkretnych przyczyn autyzmu u dzieci. W efekcie, za jego występowanie uznaje się: czynniki genetyczne, rozwojowe, infekcyjne oraz związane z ciążą i porodem.

Jak leczyć autyzm u dzieci?

Autyzm jest nieuleczalny. Należy pamiętać, że autyzm nie dotyka tylko dzieci. Słowo dziecięcy odnosi się do okresu życia, w którym obserwujemy pierwsze objawy. Zaburzenie to utrzymuje się do końca życia. Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych poddaje się różnorodnym formom terapii, tak aby poprawić ich funkcjonowanie. Istnieją terapie o udowodnionej naukowo skuteczności. Są to: terapia poznawczo-behawioralna oraz interwencje behawioralne ( oparte m.in. na stosowanej analizie behawioralnej). Aby złagodzić skutki zaburzeń autystycznych stosuje się również diety eliminacyjne np. bez glutenu.

Leczenie farmakologiczne ma znaczenie uzupełniające. Dzięki niemu możliwe jest złagodzenie objawów współwystępujących z nim zaburzeń oraz złagodzenie tylko części behawioralnych przejawów autyzmu.

Jak zdiagnozować autyzm u dzieci?

W niemalże połowie przypadków pierwsze objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu można zaobserwować przed ukończeniem 18 miesiąca życia. W 4/5 przypadków przed ukończeniem przez dzieci drugiego roku życia. Diagnozy dokonuje się m.in. za pomocą badań przesiewowych. Mimo, że dotyczą one pierwszych trzech lat życia dziecka, najczęściej diagnozy dokonuje się w 6 roku życia dziecka.